Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Traffic light nightmare!


The front end passes through when it’s green, the rider when it’s orange…and the rear wheel could get a ticket!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου