Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

The Doctor is back!


Second place in the first race of the championship.  Maybe they should have listened more over there at Ducati. Many great riders out there but few can “operate” like Valentino. Here’s an older pic of him kissing his M1.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου