Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Feels like riding… biker chair


Could there be a better chair for bikers? The only things missing are a beer and the “Wild one” DVD.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου