Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Indian-Ford trike


A really crazy Indian-Ford trike. That means Indian engine and Ford model T frame! Built by Gale Lockhart in Los Angeles, California.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου