Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

A nice cold beer…or not?


A very good idea, using this boxer to pour beer. But, wait a minute, boxers are air-cooled. Will the beer be cold when the engine is stationery on the bar? Beer…eh,sorry…food for thought.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου