Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Random bike pic

Oh baby, trying to put me on a chain,
Ain’t that some shame…?
Jimi Hendrix – Lyrics from “51st Anniversary”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου