Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

In Movies – Electra Glide in blue(1973)Electra Glide in blue is a 1973 movie starring Robert Blake as a Highway patrol officer. Nice bike scenes. I will never forget the final scene. One of the most memorable ever. I will not say how it ends for those who haven’t seen it yet. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου