Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Fun – Lord of the rings rockers!You’ve all seen the picture of Saruman with his Gibson. Well, I made a picture of Gandalf(we like him more) with a nice V guitar. Saruman is a classic rocker, Gandalf is a HARD ROCKER!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου