Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

2005 Greek Motorcycle Show
Pictures I took back in 2005. The show with the new models of each year was held once a year. Unfortunately the (fake) crisis helped cancel it. Some shows are held around Greece but nothing major.

Alex Barros MotoGP bike


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου