Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Fun – Greek flying boat

When I saw this picture of a boat approaching  a Greek island, it seemed like the boat was out of the water. Actually, the water is so crystal clear that it seems it is really flying. So, why not add some flames and make it fly?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου