Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

Bikes on Record covers

Judas Priest - Painkiller(1990)         

An excellent record from one of my favorite bands. The bike that this metal beast is riding is not a random design. You might not recognize it, but the power train of this heavy metal bike is a Vincent Motorcycles V-twin engine.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου