Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

Hamburger bike


This is a funny picture I made(added the letters). It is a real theme bike, made in the USA.

For more bikes, rock and fun subscribe to my channel

https://www.youtube.com/@pardalotzatziki/videos


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου